Pozemkové právo EÚ

  1. Sylabus
  2. Rozvrh 
  3. Študijný materiál