Prípadová štúdia „IMRD“ 2019 na FEŠRR

napísal (počet komentárov: 0)

V tomto akademickom roku je to už po pätnásty krát, čo Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD). Prípadová štúdia sa tento rok venuje téme regionálnej značky – ako inovatívnemu nástroju pre komunitami vedený miestny rozvoj v SR. Fakulta tak hostí študentov z Peru, Bolívie či z Južnej Kórey v období od 8. júla do 2. augusta 2019. Program prípadovej štúdie je i tento rok zaujímavo komponovaný a je kombináciou teoretického základu a praktického skúmania v teréne. Odborne zabezpečujú obe uvedené časti pedagógovia z FEŠRR – doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a Ing. Ivan Takáč, PhD. v spolupráci s odborníkmi z praxe i z SPU pod vedením Ing. Barbory Babjakovej, PhD. V rámci terénneho výskumu navštívia študenti Miestnu akčnú skupinu – Malokarpatský región, kde budú v spolupráci s manažérom akčnej skupiny pracovať na plnení stanovených cieľov štúdie. Výsledky a výstupy prác študentov budú odprezentované na záver prípadovej štúdie aj za prítomnosti odborníkov z praxe, a budú publikované formou správy na http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2019/ 

Späť