Prezentácia o Kazašskej národnej agrárnej univerzite

napísal (počet komentárov: 0)

Medzinárodná prípadová štúdia IMRD 2022 na FEŠRR SPU v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja bola už tradične aj tento rok hostiteľkou XVII. medzinárodnej prípadovej štúdie, ktorá sa konala v období od 24.júna, 2022 do 24. júla 2022 v rámci programu Erasmus Mundus - International Master of Science in Rural Development (IMRD). Praktická štúdia bola zameraná na oblasť regionálnych ochranných známok, ako integrálnych súčastí miestnych stratégií trvalo udržateľného rozvoja. Študenti po absolvovaní teoretických základov z danej oblasti absolvovali praktický pobyt v teréne, v rámci ktorého spolupracovali s kľúčovými cieľovými skupinami v regiónch Ponitrie, Banská Bystrica a Gemer. Počas terénneho výskumu sa sústredili najmä na rozvojovú úroveň regiónu a jeho jedinečnosť, miestnu značku Ponitrie jej kritériá, analýzu a systém kvality, potenciál producentov miestnej značky, možnosti networkingu medzi producentmi, ako aj na kvalitu lokálnych produktov v mestských oblastiach.

Prípadovej štúdie sa zúčastnilo 15 študentov z krajín Sýria, Etiópia, Kazachstan, Argentína, Bangladéš, Haiti, Uganda, Čína, Honduras, Uzbekistan, Mjanmarsko, Nigéria, USA a Francúzsko. Rôznorodá škála účastníkov prípadovej štúdie sa prejavila formou rôzneho vnímania riešenej problematiky a zaujímavých výstupov prác študentov, ktoré sú v prípade záujmu k dispozícii na: https://fesrr.uniag.sk/en/case-study-2022/

Naša vďaka patrí odborným garantom prípadovej štúdie Ing. Ľudmile Elexovej PhD., Ing. Renáte Lelovskej a  Mgr. Dane Póčikovej z Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, ako aj zástupcom mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Národnej siete rozvoja vidieka, v neposlednom rade pedagógom FEŠRR z Ústavu európskych politík a verejnej správy a Ústavu práva, ktorí zabezpečili odborné prednášky pre študentov.

Viac informácií o programe: http://www.imrd.ugent.be/