Výberová prednáška: EU career opportunities

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 29.4.2021 o 09:00-11:00 sa uskutoční výberová prednáška I. Jankovskej. Témou výberovej prednášky budú možnosti pracovných príležitostí na inštitúciách EÚ a informácie a skúsenosti pre úspešné zvládnutie výberového konania na inštitúciách EÚ.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a507a04bc1f944f109ddda778ac61618a%40thread.tacv2/1614284304405?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2245fe9e86-2111-42fb-848b-acba35f8a80c%22%7d

 

Ísť späť