Katedra regionálnej bioenergetiky

Telefón: +421 37 641 5522   E-mail: jan.gadus@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Sekretariát: Ing. Ľubica Civáňová

 

O katedre
Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém
Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Publikácie Brožúra publikácií Záverečné práce Prehľad vypísaných tém
Garantované predmety Telefónny zoznam      
Spolupracujúce inštitúcie Externí spolupracovníci Konzultačné hodiny pracovníkov Podujatia katedry Galéria