Edičná komisia

 

Predsedníčka:
Dr.habil. Ing. Ľubica Rumanovska, PhD.
e-mail: lubica.rumanovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5605

Členovia:
doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.
e-mail: zaneta.paukova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5620

prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
e-mail: lucia.palsova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5079

Ing. Marcela Chreneková, PhD.
e-mail: marcela.chrenekova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4562

Dôležité dokumenty: