Edičná komisia

 

Predsedkyňa:
Ing. Ľubica Rumanovska, PhD.
tel.: +421 37 641 5605
 
Členovia:
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
tel.: +421 37 641 5625
 
prof. RNDr. Ján Gaduš, PhD.
tel.: +421 37 641 5522, +421 37 641 4620 
 
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
tel.: +421 37 641 4563
 
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
tel.: +421 37 641 5079

 

Dôležité dokumenty: