ERASMUS IP

Intenzívny program
Názov: Intenzívny kurz "Obnoviteľné energie"
zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Otepka, PhD.
realizácia projektu: 2010-2013

Intenzívny program
Názov: EU Environmental Policy
zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
realizácia projektu: 2010-2011