Kontaktné údaje

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre,
študijné oddelenie
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel: 037/641 5757
web: http://www.fesrr.uniag.sk
email: dekfesrr@uniag.sk