Kontaktné údaje

Kontaktné údaje:

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku 2,

949 76 Nitra

tel: 037/641 5757

http://www.fesrr.uniag.sk

e-mail: dekfesrr@uniag.sk