Kontaktné údaje

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre,
Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra

tel: 037/641 5757

http://www.fesrr.uniag.sk

email: dekfesrr@uniag.sk