Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD.,
Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU,
Mariánska 10, 949 01 Nitra,
tel. č. 037/641 5628,
e-mail: martin.prcik@uniag.sk