Koordinátor pre prácu s uchádzačmi o štúdium so špecifickými potrebami

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami sa môžu obrátiť na koordinátora, ktorý  napomáha pri kontakte s Kanceláriou pre štúdium a celoživotné vzdelávanie.

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra

e-mail: martin.prcik@uniag.sk