LEONARDO DA VINCI

transfer inovácií
číslo projektu: 2012-1-SK1-LEO05-04199
názov: New European Standards in the Context of Reformed EU Common Agricultural Policy(NEWCAP)
koordinátor : prof. Ing. Pavol Scwarcz, PhD.
trvanie projektu: 1.11.2012 – 31.10.2014
web:

transfér inovácií
Projekt č. LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531
Názov: Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture
zodpovedný riešiteľ: Ing. Monika Tóthová, PhD.
realizácia projektu: 2009- 2011
web stránka: http://www.greenplantprotection.eu/

transfér inovácií
Projekt č. 2009-TR1-LEO05-08647
Názov: From farm to fork European food safety legislation
zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
realizácia projektu: 2009- 2011
Project bol ocenený EU cenou C.E.N.T.E.R

mobilitný projekt
Projekt č. 9323 0806
Názov: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prenosom skúseností z praxe
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
realizácia projektu: 2009- 2010

mobilitný projekt
Názov: Implementácia praktických skúseností európskych vzdelávacích projektov v oblasti regionálneho rozvoja
zodpovedný riešiteľ: JUDr. Lucia Palšová, PhD.
realizácia projektu: 2009- 2010

pilotný projekt
Projekt č. No BG/06/B/F/PP-166012
Názov: Training on European standards for ecological agricultural production - EcoJob - AP
zodpovedný riešiteľ: prof.JUDr.Anna Bandlerová, PhD.
realizácia projektu: 1.10.2006 - 30.9-2008
http://www.ecojob-ap.org/

pilotný projekt
Projekt č. SK01/B/F/PP-142243
Názov: Online Distance Learning in European Agrarian Law
zodpovedný riešiteľ: prof.JUDr.Anna Bandlerová, PhD.
realizácia projektu: 2001-2004

Projekt č. SK/05/B/F/PP 177435
Názov: Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management
zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
realizácia projektu: 01.10.2005-30.09.2007

príručné/referenčné materiály
projekt č.: RO/05/C/F/RF-84225
názov: Creating an Observatory on Europe-wide TAQC (transparency of Akademic Qualifications and Competences) for Catching the MOLE (Mobility of Labor in Europe) and Filling the GAP (Generalized Academic Policy)
kontaktná osoba: prof.JUDr.Anna Bandlerová, PhD., spolupráca Doc. E.Roháľová ,CsCFEM SPU
realizácia projektu: 1.10.2005 - 30.9.2007
http://www.leonardo.eubiz.ro

projekt č.:HU/05/B/F/PP-170018
názov: Development of central data bank on European level for the education of ecological farming advisers - ECOLOGICA
kontaktná osoba: dr.h.c.prof. Ing. Milan Demo, PhD.
realizácia projektu: 2005 – 2007
www.ecologica.net

projekt č.:SK/05/A/F/ EX-5034117
názov: Enhancing of vocational training in ,,European Development Programs”
kontaktná osoba: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
realizácia projektu: 2005-2006