Medzinárodná vedecká konferencia : 3-4 december 2015

"Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi"

KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ NA FEŠRR:

FORWARD NITRA 2014                       4 -5 DECEMBER,2014
 
Organizátor: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dátum konferencie :  4 - 5 DECEMBER, 2014Social & Economic Transformations Affecting Rural People and Communities in central & Eastern Europe Since 1990
Organizátor: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dátum konferencie :  2 - 3 SEPTEMBER, 2013


Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely v podmienkach Slovenska
Organizátori: Katedra ekológie a Katedra udržateľného rozvoja
Dátum konferencie : 19.09.2013

 

KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ INÝMI ZAHRANIČNÝMI INŠTITÚCIAMI:

ENTERPRISE AND THE COMPETITIVE ENVIRONMENT

Organizátor: Mendelova Univerzita v Brne
Dátum konferencie: 6 - 7 MAREC, 2014