MEDZINÁRODNÝ VIŠEGRÁDSKY FOND

Program: Mezinárodný Višegrádsky fond
Názov: Visegrad for Serbia: Bridging the gap between education and environmentally-friendly development in practice
Číslo projektu: 61450016
Koordinátor projektu: SINGIDUNUM University, Belgrade, Srbsko
Zodpovedný riešiteľ za SPU v Nitre: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Doba riešenia: 2015-2018

Program: Mezinárodný Višegrádsky fond
Názov: Zmeny hodnotových orientácií, č.:21210299
zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Otepka, PhD.
doba riešenia: 2012-2013

Program: Medzinárodný višegrádsky fond
Názov: Visegrad for Serbia: Rural Ecology Best Practices
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2012

Program: Medzinárodný višegrádsky fond
Názov: Virtual teaching of self-government administration
zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Balážová, PhD.
doba riešenia: 2011

Program: Medzinárodný višegrádsky fond
Názov: International conference for PhD. students
zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Balážová, PhD.
doba riešenia: 2011

Program: Medzinárodný višegrádsky fond
Názov: EU Public Admin. and Implementation of EU Regional Policy and Rural Development in V4 Countries
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2009- 2010

Program: Medzinárodný višegrádsky fond
Č. projektu: 11053-2006-IVF
Názov: Support for Virtual Study in V4 Countries
Podpora virtuálneho štúdia v krajinách V4
zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
doba riešenia: 2007