Mobility učiteľov v rámci programu CEEPUS

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa po úspešnom schválení projektu „Rural Tourism programs network“ zapojila do programu CEEPUS. Schválená sieť Rural Tourism programs network“ CIII-SK-0505-07-1617 je zameraná na prednáškové a výskumné  pobyty pre učiteľov FEŠRR.

Všeobecné podmienky pre mobility:

  • prednášanie na partnerskej vysokej škole 
  • učitelia vysokých škôl na plný úväzok – pedagógovia FEŠRR SPU (pracovná zmluva)

Trvanie: technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; právne minimálna dĺžka pobytu je 5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 6 vyučovacích hodín týždenne. Konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny sú uvedené na www.ceepus.info .

Prihláška: 

Kritériá výberu: dobrá znalosť AJ jazyka, prípadne iného svetového jazyka a kvalita predloženého programu výučby

 Po úspešnom absolvovaní výberového konania sa určite zaregistrujte na www.ceepus.info 

 Uzávierka podávania online prihlášok:

  • každoročne 15. júna na štipendijné pobyty v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku
  • každoročne 31. októbra na štipendijné pobyty v letnom semestri nasledujúceho akademického roku

pre uchádzačov mimo schválených sietí partnerských univerzít, t.j. na iné univerzity (tzv. freemoverov):

  • každoročne 30. novembra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

Realizácia mobility:

  • po absolvovaní pobytu je potrebné priniesť Letter of Confirmation  o absolvovaní mobility vydaný prijímajúcou vysokou školou  a elektronickú správu z pobytu, ktorú vyplní na stránke www.ceepus.info vo svojej prihláške na mobilitu (MOB report).

Finančné podmienky:

Štipendium vypláca štipendistom Národná kancelária programu v hostiteľskej krajine. Výšku štipendií v jednotlivých krajinách programu CEEPUS je možné nájsť na stránke www.ceepus.info v časti CEEPUS Member Countries.

Kontakt: