Fakulta v číslach

Fakulta vznikla v roku 2004

Od svojho vzniku vychovala viac ako 4096 absolventov  na 1.,2.,a 3. stupni štúdia

V súčasnosti (2017) má 530 študentov na dennom a externom štúdiu.

Fakulta ponúka štúdium v 2 študijných odboroch:

 • Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Environmentálny manažment

ODBOR 3.3.5: Verejná správa a regionálny rozvoj

Akreditované študijné programy na I. stupni štúdia

 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na II. stupni štúdia

 • Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia

 • Integrovaný rozvoj vidieka

 

ODBOR  4.3.3: ENVIROMENTÁLNY MANAŽMENT

Akreditované študijné programy na I. stupni štúdia

 • Environmentálny manažment 

Akreditované študijné programy na II. stupni štúdia

 • Environmentálny manažment 

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia

 • Environmentálny manažment

 

SPU prostredníctvom našej Fakulty je členom

 • 1. konzorcia univerzít v Gente, Berlíne, Ouest, Wageningen, a  Pisa a ponúka študentom možnosť získať spoločný diplom
 • 2. konzorcia univerít v rámci programu EÚ- Canada: Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Bathurst, (Canada), Nipissing University, North Bay,(Canada),La Cité Collégiale, (Canada), North Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, (Fínsko)
 • 3. konzorcia univerzít v rámci programu Erasmus Mundus CASIA
 • 4. konzorcia univerzít v rámci programu Erasmus Mundus TIMUR

• Fakulta je riešiteľom domácich a medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov.

• Fakulta má 2 nositeľov grantu Jean Monnet