Online prihlasovanie na Erasmus+ stáže v ak.roku 2021/2022

 
Online prihlasovanie na Erasmus+ stáže v ak.roku 2021/2022 je spustené v termíne  od 1.marca 2021 - 28.marca 2021.
 
V prípade otázok, alebo nejasností kontaktujte doc.JUDr. Luciu Palšovú, PhD.

Ísť späť