Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FEŠRR

Dňa 21. mája 2020 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU (na prízemí, pod aulou)  uskutoční ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu  Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Ísť späť