Zasadnutie Akademického senátu FEŠRR

Vážení členovia Akademickej obce FEŠRR,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa dňa 18. júna 2019 o 10.30 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutoční zasadnutie Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Späť