Zverejnenie výsledkov doplňujúcich volieb do šč AS FEŠRR

Dňa 13.06.2022, na zasadnutí AS FEŠRR  predsedníčka FŠVK, Bc. Natália Modránska zverejnila výsledky doplňujúcich e-volieb do študentskej časti Akademického senátu FEŠRR, ktoré sa uskutočnili dňa 07.06.2022 a to na základe Protokolu o výsledku volieb.

Protokol o výsledku volieb

Ísť späť