Predsedníčka:
doc. Ing. Žaneta Pauková, PhD.
e-mail: zaneta.paukova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5620

Členovia:
Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
e-mail: lubica.rumanovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5605

doc. Ing. Mgr. Ondrej Beňuš, PhD.
e-mail: ondrej.benus@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5075

Ing. Marián Kováčik, PhD.
e-mail: marian.kovacik@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5606

Bc. Ivana Magáthová
e-mail: xmagathovai@uniag.sk