Redakčná rada vedeckého časopisu

 

Členovia:

Vedecký redaktor
prof. JUDr. Anna BANDLEROVÁ, PhD., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výkonný redaktor
prof. Ing. Pavol SCHWARCZ, PhD., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Redakčná rada
Mgr. Beáta BELLEROVÁ, e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. RNDr. Pavol BIELEK, DrSc., e-mail
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave

Ing. Ľubica ĎUĎÁKOVÁ, e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Alexander FEHÉR, PhD. e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Dr. László HAJÓS, DrSc., e-mail
Szent Istvan Egyetem Gödöllö

Dr.h.c. prof. Ing. Ján HRON, DrSc., e-mail
Česká zemědělská univerzita v Prahe

prof. Ing. Dušan HÚSKA, PhD., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Francesco Paolo Di IACOVO, e-mail
University of Pisa

prof. JUDr. Eleonóra MARIŠOVÁ, PhD., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Dr.hab. Edward PIERZGALSKI, e-mail
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. Ing. František STŘELEČEK, CSc., e-mail
Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach

Dr. habil Katalin TAKACS-GYÖRGY, PhD., e-mail
Univerzita sv. Štefana v Gödöllö

Ing. Monika TÓTHOVÁ, PhD., e-mail
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre