Rozmiestnenie pracovísk a posluchární FEŠRR

Rozmiestnenie pracovísk a posluchární FEŠRR - na stiahnutie

ROZMIESTNENIE PRACOVÍSK FAKULTY :

V hlavnej budove Tr.A.Hlinku sa nachádzajú :
 • Sekretariát dekanky (Pavilón E- prízemie)
 • Výchovno vzdelávacie oddelenie (študijné) (Pavilón E- prízemie)
 • Oddelenie vedy a výskumu (Pavilón E -prízemie)
 • Kancelária pre zahraničné vzťahy  pavilón AA, 3. poschodie  miestnosť č.d. 313. ,(Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, FAPZ)
 • Zasadačka dekanátu FEŠRR (Pavilón E -prízemie)
 • Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (Pavilón E- 6.poschodie)
 • Katedra verejnej správy (AZ pavilon - prízemie)
Na Mariánskej u.10 sa nachádzajú :
 • Katedra ekológie
 • Katedra európskych politík
 • Katedra udržateľného rozvoja
 • Baltická univerzita
Na Farskej u.24 sa nachádza
 • Katedra práva
 • Centrum medzinárodných programov ( druhé poschodie)

ROZMIESTNENIE POSLUCHÁRNI :V hlavnej budove Tr.A.Hlinku sa nachádzajú
 • posluchárne : „AE 61“, „AE62“ (6.poschodie pavilón E)
Na Mariánskej u.10 sa nachádzajú
 • posluchárne : „EM01“, „EM 21“, „EM 11“
Na Farskej u.24 sa nachádzajú
 • posluchárne : „FF 01“, „FF02“, „FF11“
Na Fakulte ekonomiky a manažmentu,Nábrežie Mládeže v pavilóne „S“ sa nachádzajú
 • poslucháreň : „AS 31“,
 • prednášková miestnosť „S“
Na Nábreží Mládeže , za budovou Fakulty Ekonomiky a manažmentu a za budovou Technickej fakulty
 • poslucháreň „ Q,“
Na Tulipánovej ulici v budove Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa nachádzajú
 • posluchárne „TD01“, „TD02“
Na Akademickej u. 38 (sídlo Študentského domova A. Bernoláka sa nachádza
 • prednášková miestnosť „KC“ –kongresové centrum
Na Hospodárskej u. (pod Zoborom-sídlo katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav ) sa nachádza
 • poslucháreň „ZP“
V areály Botanickej záhrady SPU v budove, kde sídli katedra spoločenských vied sa nachádza
 • poslucháreň „BV“
Na Študentskom domove Poľnohospodár, Vihorlatská ul. 10 sa na prízemí nachádza
 • poslucháreň „POS0“
V pavilóne CH v suteréne (vedľa bývalej predajne skrípt) sa nachádza
 • poslucháreň „AC-S1“