Tempus IV

Názov projektu:  Štruktúry vyššieho vzdelávania pre zlepšenie výučby verejného zdravia v Uzbeckej republike (UZHELTH)
Číslo projektu: 544445-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-SMHES
Koordinátor projektu: University of Pisa, Taliansko
Doba riešenia projektu: 1.12.2013 – 30.11.2016
Lokálni koordinátori za SPU v Nitre:
- prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP)
- prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
viac informácií . . .

1. Štrukturálne opatrenia
číslo projektu:
názov: Strengthening the Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia (STREAM)
Koordinátor projektu: doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
trvanie projektu: 2012-2015
Prijekt je zameraný vytvorenie horizontálne a regionálne distribuovaných sietí pre celoživotné e-vzdelávanie v oblasti manažmentu životného prostredia a posúdenia vonkajších vplyvov. Koordinátorom projektu je FESRR, partnerstvo projektu tvorí 5 univerzít z Ruskej federácie (RSAU-MTA, TOMSK, FEFU, KUBSAU a VSU), Dukachaevova spoločnosť pre výskum pôdy, Asociácia vzdelávania a metodológie pre agronomické vzdelávanie a Ministerstvo vzdelávania a výskumu Ruskej federácie a univerzity BOKU (Rakúsko), EDUTER (Francúzsko) a UNITUS (Taliansko) a Rakúska agentúra pre zabezpečenie kvality. Do projektu je celkovo zapojených 14 partnerov.

 

Webstránka projektu:  http://ecostreamrus.com/ 

2.číslo projektu: JEP-41143-2006
názov projektu: Support Network for Improvement of the Strategic Planning
zodpovedný riešiteľ: Bandlerová Anna, prof. JUDr. PhD.
doba riešenia: 2007-2009