Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania elektronickej prihlášky (e-prihlášky):     do 10. júna 2022

Zasadnutie prijímacej komisie:                                               14. júla 2022

Poplatok za prijímacie konanie:                                             35 http://is.uniag.sk/prihlaska/


Poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.