Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

 

Termín podania prihlášky: 31. júl 2021

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

Zasadnutie prijímacej komisie: do 7 dní od uplynutia termínu na podanie elektronickej prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie: elektronická prihláška: 35 EUR