Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

Termín podania prihlášky a prijímacie konanie

 

Termín podania prihlášky:  28. február 2022

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania.

 

Zasadnutie prijímacej komisie:

I. kolo: 03.03.2022

II. kolo: 30.04.2022

III. kolo: 31.07.2022

 

Poplatok za prijímacie konanie: elektronická prihláška: 35 EUR

Elektronickú prihlášku nájdete: http://is.uniag.sk/prihlaska/