Možnosti získať štipendium DBU

napísal (počet komentárov: 0)

Toto štipendium poskytuje Nemecká spolkovánadácia pre životné prostredie - Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika). Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.  viac informácií, môžete nájsť aj na stránkach https://www.dbu.de/1460.html.
Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2015 do 1.8.2015. Nástup na stáž bude od 1.2.2016. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2015.

Dňa 10.3.2015 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Mlynská dolina v Bratislave, miestnosť CP+ krátky semináro týchto štipendiách. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Späť