Úspešné kariérne workshopy na stredných školách po celom Nitrianskom kraji!

napísal (počet komentárov: 0)

Zamestnanci FEŠRR v spolupráci s OZ „Múdry pes” organizujú workshopy pre študentov vybraných stredných škôl v Nitrianskom kraji. Tieto interaktívne stretnutia so študentmi vedie skúsený odborník z oblasti ľudských zdrojov a talent manažmentu (Ľubomír Dranga), ktorého dopĺňa jeden pedagóg z FEŠRR ako hosť.

Workshopy sú zamerané na tieto časti:

✅ Ako napísať životopis a motivačný list, aby ste zaujali

✅ čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a

✅ ako rozbehnúť úspešnú kariéru aj štúdiom na FEŠRR.

Cieľom workshopov je pripraviť študentov končiacich ročníkov s praktickými radami, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu pri rozhodovaní sa o výbere štúdia na vysokej škole, podnikaní alebo zamestnaní sa.

Workshopy sa uskutočnili na týchto školách:

 V čom sú kariérne workshopy jedinečné?

👉sú osobné – študenti počas prezentácie majú možnosť osobne sa pýtať na veci, ktoré ich zaujímajú

👉sú o kontaktoch – medzi študentami, pedagógmi a hosťom sa vymenia kontakty, takže aj v budúcnosti sa môžu na seba obrátiť

 

Ísť späť