S MICHALOM SMETANKOM O OBČIANSKEJ PARTICIPÁCII

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 7. mája 2020 o 14,00 vás pozývame na verejnú on line prednášku Michala Smetanku.

Téma: Ako môže občan participovať na rozvoji územia?

 

 

Obsahom prednášky budú odpovede na otázky: 

·       Aké sú podoby a predpoklady občianskej participácie?

·       Ako možno motivovať k participácii?

·       Čo je to facilitácia?

Prednáška bude prebiehať na stránke sociálnej siete Facebook “Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja” SPU v Nitre.

Je určená študentom a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Počas prenosu môžu účastníci klásť prednášajúcemu otázky. 

Prednášku organizuje Europe Direct Nitra v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja. 

Späť