Workshop Cesta k udržateľnosti

napísal (počet komentárov: 0)

Program

 

9:00 – 9:30                 Mgr. Jaroslava Slavková – SHMÚ

Zmena klímy – čo sa deje a aké sú scenáre do budúcnosti?

 

9:30 – 10:00               Mgr. Dominika Lorencová, Mgr. Lucia Demovičová – OEM SAŽP

Environmentálne označovanie produktov v spojení s greenwashingom

 

10:00 – 10:30             Ing. Katarína Vajliková, Mgr. Veronika Pogányová, Mgr. Lilla Szabóová – SEV SAŽP Dropie

Udržateľnosť vs. spotrebiteľské správanie

 

10:30 – 10:45             Prestávka

 

10:45 – 11:15             Ing. Alexandra Kolarik – Kompostovacia asociácia Slovenska – KOMPAS

Bioodpad nutné zlo alebo cenná surovina?

 

11:15 – 11:45             doc. Ing. Martina Gažarová, PhD. – FAPZ SPU v Nitre

Trvalá udržateľnosť zdravej telesnej kompozície v boji proti obezite

 

11:45 – 12:15              Ing. Eva Ivanišová, PhD. – FBP SPU v Nitre

Jedlý hmyz a jedlé kvety - perspektívne zdroje potravín pre súčasnú a budúcu generáciu

Ísť späť