SPU v Nitre sa stala partnerom projektu „Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické univerzity a infraštruktúru inovácií - 3TforUni“

napísal (počet komentárov: 0)

SPU v Nitre sa stala partnerom projektu „Posilnenie infraštruktúry prenosu technológií pre tematické univerzity a infraštruktúru inovácií - 3TforUni“, ktorý sa v rámci programu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá začal realizovať v decembri 2020. Koordinátorom projektu je univerzita KONYA GIDA VE TARIM UNIVERSITESI, Turecko. Ďalšími partnermi sú EGE UNIVERSITY (Turecko) a asociácie zo Španielska, Grécka a Talianska (ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO EINDUSTRIA DEL METAL DE MADRID, IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREVNAS, BIORISI Società a Responsabilità Limitata). Projekt 3TforUni má silnú štruktúru partnerstva pozostávajúcu z poľnohospodárskeho a technického sektora a prepojení na univerzity, ktoré v procese vzdelávania zohrávajú aktívnu úlohu. Projekt bude riešený v období od 1.12.2020- 30.11. 2022 s celkovým rozpočtom 280 447,00 EUR a bude zameraný najmä na posilnenie infraštruktúry pre prenos technológií pre poľnohospodárske univerzity a inovačné infraštruktúry s cieľom vytvoriť návody pre tematický prenos technológií online a zdieľanie skúseností medzi odborníkmi na transfer technológií. To znamená, že zamestnanci univerzity, odborníci z praxe, akademici a študenti si osvoja lepšie postupy pre prenos technológií a inovácie v poľnohospodárskych disciplínach.

Za SPU sa na vypracovaní projektu podieľala najmä FEŠRR: Katedra práva, Katedra Regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, ako aj Výskumné centrum ABT a Technická fakulta v rámci spolupráce realizovanej v Laboratóriu regionálnych a sociálnych analýz FEŠRR.

Dňa 26.2.2021 sa uskutočnil online meeting zástupcov všetkých partnerov a partneri sa dohodli na aktivitách zadefinovaných v medzinárodnom projekte, ako aj na časovom pláne ich plnení.

Ísť späť