Stretnutie partnerov projektu STUD.IO

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnilo stretnutie partnerov projektu STUD.IO (Sociability Through Urban Design Innovation, č. KA203-6A057B2A). Projekt je koordinovaný talianskou inštitúciou Unione degli assessorati alle politiche socio-sanitarie (Taliansko) a ďalšími partnermi sú: Universita degli studi di Enna Kore (Taliansko), Consorzio Tartaruga (Taliansko), University of Buchurest (Rumunsko), Sorangeli (Rumunsko), Polytechnic University of Catalunya (Španielsko), Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov (SR) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SR).

Zástupcovia zo 4 partnerských krajín počas dvoch dní intenzívne diskutovali o finalizácii spoločnej publikácie, ktorá bude určená pre študentov, ale aj pre odborníkov z praxe. Dôležitým bodom stretnutia bola aj diskusia o pripravovanej zimnej škole, ktorá sa uskutoční na Univerzita Enna Kore na Sicílii v dňoch 15.-29. januára 2023. Zimná škola bude organizovaná pre 40 študentov z partnerských inštitúcii a aj naši 10 študenti majú možnosť zúčastniť sa na tejto vzdelávacej akcii. Témou zimnej školy budú teoretické a praktické aspekty súvisiace s urbanizmom, sociológiou a s environmentálnymi otázkami.

Do konca projektu, ktorý bude v auguste 2023 sú plánované viaceré ďalšie aktivity a výstupy, o ktorých môžu záujemci získať viac informácií na web stránke projektu www.studio-project.eu. Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa v januári 2023 zimnej školy, získajú viac informácií u Ing. Zuzany Bohátovej: Zuzana.Bohatova@uniag.sk .