Výsledok volieb kandidáta na dekana na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre!

napísal (počet komentárov: 0)

S radosťou oznamujeme, že dňa 21. marca 2024 sa na našej fakulte uskutočnili voľby kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2024-2028. Voľby prebehli v prednáškovej miestnosti A-02 a zúčastnilo sa ich 15 členov volebného zhromaždenia, ktorí jednomyseľne zvolili víťazného kandidáta.

✅ Novozvoleným dekanom na obdobie od 1.6.2024 do 31.5.2028 sa stal:

                                   prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.

👏 Chceme sa poďakovať všetkým prítomným členom a hosťom za ich účasť a zapojenie sa do diskusie v tejto významnej voľbe. Blahoželáme novému dekanovi k jeho zvoleniu a tešíme sa na spoluprácu a rozvíjanie našej fakulty v nasledujúcich rokoch.


Ísť späť