Zimná škola INVEST

napísal (počet komentárov: 0)

Milí študenti,

dávame vám do pozornosti možnosť účasti na zimnej škole nazvanej “An Introduction to Nature-Inclusive Agriculture (Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu)”, ktorú organizuje Van Hal Larenstein (VHL) – Univerzita aplikovaných vied z Holandska v rámci projektu INVEST – INnoVations of Regional Sustainability: European UniversiTy Alliance, projekt financovaný programom Európskej Únie Erasmus+. Dozviete sa o širokom vplyve poľnohospodárstva na náš každodenný život, ako poskytuje potravu, formuje krajinu a ovplyvňuje naše životné prostredie. Budete pracovať v multidisciplinárnom prostredí, rozvíjať medzikultúrne zručnosti a stavať na svojich komunikačných schopnostiach. Budete spolu pracovať na skutočnom prípade farmy a okrem nej navštívite aj príklady Nature Inclusive fariem a spoločností v udržateľnom potravinovom reťazci.

Zimná škola je určená študentom všetkých fakúlt a študijných programov, ktorí sú aspoň v druhom ročníku bakalárskeho štúdia. Podmienkou účasti na zimnej škole je znalosť angličtiny na úrovni B2.

Viac informácii nájdete v priloženom letáku ako aj na internetovej stránke (https://www.invest-alliance.eu/sk/Home/NewsInfo?link=65-winter-school-2023---an-introduction-to-nature-inclusive-agriculture), prípadne sa informujte prostredníctvom emailu na michal.cifranic@uniag.sk

Termín podania prihlášky pre študentov formou motivačného listu/videa je 31. august 2023.

POSTER: INVEST Zimná škola 2023

Ísť späť