Habilitačné a inauguračné konania

 
Kritériá a žiadosti
 
 
Legislatíva
 
 
Poplatky spojené s habilitačným konaním interného zamestnanca FEŠRR SPU v Nitre hradí fakulta. Poplatky pre uchádzačov o habilitačné konanie, ktorí nie sú zamestnancami FEŠRR SPU v Nitre, uvádza Poriadok poplatkov SPU v Nitre.