Kalendár udalostí 29.06.2021

utorok, 29.06.2021

  1. Kontrola uznesení
  2. Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za letný semester ak. r. 2020/2021

Predkladajú: vedúci katedier

  1. Rôzne