Študijná príručka

 

Milí študenti,

dávame do vašej pozornosti študijnú príručku FEŠRR a aktuálne vydanie Sprievodcu prváka po SPU, ktoré vám majú uľahčiť vysokoškolské štúdium na našej fakulte.

 

Študijná príručka FEŠRR pre akademický rok 2023/2024

PDF 2023-2024

Študijná príručka FEŠRR pre akademický rok 2022/2023

PDF 2022-2023

Študijná príručka FEŠRR pre akademický rok 2021/2022

PDF 2021-2022

Študijná príručka FEŠRR pre akademický rok 2020/2021

PDF 2020-2021

Študijná príručka FEŠRR pre akademický rok 2019/2020

PDF 2019-2020

 

Sprievodca prváka po Sloveskej poľnohospodárskej univerzite

https://www.uniag.sk/sk/sprievodca-prvaka