Aktuálne informácie

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

 

Od 18.6.2019 do 20.6. 2019 navštívil v rámci programu Erasmus Mgr. Jan Mandys, PhD. z vyššieuvedenej univerzity, Ústavu správnych a sociálnych vied,  Fakulty ekonomicko-správní, našu Katedru práva a predniesol pre zahraničných  študentov zaujímavé témy študijných programov poskytovaných na Fakulte ekonomicko-správní v anglickom i domácom jazyku.

 

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

V rámci programu ERASMUS + K 107 sa  s podporou EÚ naši kolegovia zúčastnili pobytu  na univerzite v La Plate, kde budú mať prednášku pre študentov a učiteľov:

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

vložil: Veronika Straussová počet komentáov: 0

Termín na prihlasovanie na mobility zamestnancov v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/20 je PREDĹŽENÝ do 30.4.2019