Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

V tomto akademickom roku je to už po pätnásty krát, čo Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD).

napísal (počet komentárov: 0)

napísal (počet komentárov: 0)

 

Od 18.6.2019 do 20.6. 2019 navštívil v rámci programu Erasmus Mgr. Jan Mandys, PhD. z vyššieuvedenej univerzity, Ústavu správnych a sociálnych vied,  Fakulty ekonomicko-správní, našu Katedru práva a predniesol pre zahraničných  študentov zaujímavé témy študijných programov poskytovaných na Fakulte ekonomicko-správní v anglickom i domácom jazyku.

 

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci programu ERASMUS + K 107 sa  s podporou EÚ naši kolegovia zúčastnili pobytu  na univerzite v La Plate, kde budú mať prednášku pre študentov a učiteľov: