Zoznam členov Akademického senátu

 

Predseda

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Ústav práva, jana.durkovicova@uniag.sk

 

Podpredsedovia

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, lubica.rumanovska@gmail.com

Ing. Norbert Floriš, PhD., Centrum medzinárodných programov, norbert.floris@uniag.sk

 

Tajomník AS

Ing. Valéria Magáthová, Dekanát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, valeria.magathova@uniag.sk

 

Členovia za zamestnancov

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD., Ústav environmentálneho manažmentu, alexander.feher@uniag.sk

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, loreta.schwarczova@uniag.sk

Ing. Monika Bumbalová, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, monikabumbalova@hotmail.com

Ing. Marián Kováčik, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, marian.kovacik@hotmail.com

 

Členovia za študentov

Bc. Vanesa Hvizdová, vaneska.hvizdova@gmail.com

Bc. Natália Modránska, natyy@zoznam.sk

Bc. Vladimíra Skladaná, vladimirka.skladana@gmail.com

Viktória Šenkárová, vica.senkar@gmail.com