Členovia AS FEŠRR na roky 2023 - 2027

doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.

doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.

Ing. Marián Kováčik, PhD.

Ing. Michal Cifranič, PhD.

Ing. Norbert Floriš, PhD.

Ing. Martin Mariš, PhD.

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.

Ing. Michal Palko

Bc. Veronika Hromadová

Marianna Kolečányiová

Bc. Viktória Šenkárová

(od dňa právoplatných volieb - 29.11.2023)


Funkcie v AS FEŠRR: (od dňa ustanovujúceho zasadnutia AS FEŠRR - 07.12.2023)

Predseda AS FEŠRR na funkčné obdobie r. 2023 až 2027: doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.  

Podpredsedníčka AS FEŠRR na funkčné obdobie r. 2023 až 2027: Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

Podpredseda AS FEŠRR na funkčné obdobie r. 2023 až 2027: Ing. Martin Mariš, PhD.

Tajomník AS FEŠRR na funkčné obdobie r. 2023 až 2027: Ing. Michal Cifranič, PhD.

 

Komisie:

Členovia Legislatívnej komisie AS FEŠRR:

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Ing. Martin Mariš, PhD. a Marianna Kolečányiová. Predsedníčka Legislatívnej komisie: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.

 

Členovia Ekonomickej komisie AS FEŠRR:

Ing. Marián Kováčik, PhD., Ing. Norbert Floriš, PhD. a Bc. Veronika Hromadová. Predseda Ekonomickej komisie: Ing. Marián Kováčik, PhD.

 

Členovia Pedagogickej komisie AS FEŠRR:

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. a Ing. Michal Palko. Predsedníčka Pedagogickej komisie: Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.

 

Členovia Komisie pre rozvoj pri AS FEŠRR:

Ing. Michal Cifranič, PhD., doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. a Bc. Viktória Šenkárová. Predseda Komisie pre rozvoj pri AS FEŠRR: Ing. Michal Cifranič, PhD.