Zoznam členov Akademického senátu

Predseda

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Ústav práva, jana.durkovicova@uniag.sk

 

Podpredsedovia

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, lubica.rumanovska@gmail.com

Ing. Norbert Floriš, PhD., Centrum medzinárodných programov, norbert.floris@uniag.sk

 

Tajomník AS

Ing. Valéria Magáthová, Dekanát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, valeria.magathova@uniag.sk

 

Členovia za zamestnancov

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD., Ústav environmentálneho manažmentu, alexander.feher@uniag.sk

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, loreta.schwarczova@uniag.sk

Ing. Monika Bumbalová, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, monikabumbalova@hotmail.com

Ing. Marián Kováčik, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, marian.kovacik@hotmail.com

 

Členovia za študentov

Bc. Vanesa Hvizdová, vaneska.hvizdova@gmail.com

Bc. Natália Modránska, natyy@zoznam.sk

Bc. Vladimíra Skladaná, vladimirka.skladana@gmail.com

Viktória Šenkárová, vica.senkar@gmail.com

Zápisnice zo zasadnutí Akademického senátu

Zápisnica č.:1/2012

Zápisnica č. 2/2012

Zápisnica č. 3/3012

Zápisnica č. 4/2012

Zápisnica č. 5/2012

Zápisnica č. 6/2012

Zápisnica č. 7/2013

Zápisnica č. 8/2013

Zápisnica č. 9/2013

Zápisnica č. 10/2013

Zápisnica č. 11/2013

Zápisnica č. 12/2013

Zápisnica č. 13/2014

Zápisnica č. 14/2014

Zápisnica č. 15/2014

Zápisnica č. 16/2014

Zápisnica č. 17/2014

Zápisnica č. 18/2014

Zápisnica z doplňujúcich volieb do AS FEŠRR

Zápisnica č. 19/2014

Zápisnica č. 20/2015

Zápisnica č. 21/2015

Zápisnica č. 22/2015

Zápis z doplňujúcich volieb do AS FEŠRR

Zápisnica č. 23/2015

Zápisnica č. 24/2015

Zápisnica č. 25/2015

Zápisnica č. 26/2015

Zápisnica č. 27/2016

Zápisnica č. 28/2016

Zápisnica č. U01/2016 z ustanovujúceho zasadnutia AS FEŠRR

Zápisnica č. 02/2016 z 5.05.2016

Zápisnica č. 03/2016 z 12.09.2016

Zápisnica č. 04/2016 z 10.11.2016

Zápisnica č. 05/2016 z 02.12.2016

Zápisnica č. 06/2017 z 20.02.2017

Zápisnica č. 07/2017 z 08.06.2017

Zápisnica č. 08/2017 z 12.09.2017

Zápisnica č. 09/2017 z 18.10.2017

Zápisnica č. 10/2017 z 14.11.2017

Zápisnica č. 11/2018 z 28.03.2018

Zápisnica č. 12/2018 z 19.06.2018

Zápisnica č. 13/2018 z 17.09.2018

Zápisnica č. 14/2018 z 15.10.2018

Zápisnica č. 15/2018 z 14.11.2018

Zápisnica č. 16/2019 z 14.03.2019

Zápisnica č. 17/2019 z 29.04.2019

Zápisnica č. 18/2019 z 18.06.2019

Zápisnica č. 19/2019 z 18.09.2019

Zápisnica č. 20/2019 z 14.11.2019

Zápisnica č 21./2019 z 17.12.2019

Zápisnica č. 22/2020 z 07.02.2020

Zápisnica č. 23/2020 z 19.02.2020

Zápisnica č. 1/2020 z 10.03.2020

Zápisnica č. 2/2020 z 16.03.2020

Zápisnica č. 3/2020 z 26.03.2020

Zápisnica č. 4/2020 z 03.04.2020

Zápisnica č. 5/2020 z 03.04.2020

Zápisnica č. U01/2020 z 21.05.2020

Zápisnica č. 02/2020 z 30.06.2020

Zápisnica č. 03/2020 z 03.08.2020

Zápisnica č. 04/2020 z 16.10.2020

Zápisnica č. 05/2021 z 05.05.2021

Zápisnica č. 06/2021 z 11.06.2021

Zápisnica č. 07/2021 z 17.06.2021

Zápisnica č. 08/2021 z 29.09.2021

Zápisnica č. 09/2022 z 09.02.2022

Zápisnica č. 10/2022 z 17.02.2022

Zápisnica č. 11/2022 z 06.05.2022

Zápisnica č. 12/2022 z 13.06.2022

Zápisnica č. 13/2022 z 21.06.2022

Zápisnica č. 14/2022 z 14.09.2022