Zoznam členov Akademického senátu

 

Predseda

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Ústav práva a udržateľného rozvoja, jana.durkovicova@uniag.sk

 

Podredsedovia

Dr. habil. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, lubica.rumanovska@gmail.com

Ing. Norbert Floriš, PhD., Centrum medzinárodných programov, norbert.floris@uniag.sk

 

Tajomník AS

Ing. Valéria Magáthová, Dekanát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, valeria.magathova@uniag.sk

 

Členovia za zamestnancov

prof. Ing. Alexander Fehér, PhD., Ústav práva a udržateľného rozvoja, alexander.feher@uniag.sk

doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, loreta.schwarczova@uniag.sk

doc. Ing. Martin Prčík, PhD., Ústav práva a udržateľného rozvoja, martin.prcik@gmail.com

Ing. Marián Kováčik, PhD., Ústav európskych politík a verejnej správy, marian.kovacik@hotmail.com

 

Členovia za študentov

Bc. Radoslav Kelec, radoslav.kelec@centrum.sk

Bc. Barbora Lišiaková, barbora.lisiakova@gmail.com

Kristián Machej, kristian.machej@gmail.com

Bc. Viktória Šenkárová, vica.senkar@gmail.com