Zoznam členov Akademického senátu

Predseda 

JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD., Katedra práva, jana.durkovicova@uniag.sk

 

Podpredsedovia
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Katedra práva, lucia.palsova@gmail.com

Ing. Ľubica Rumanovská, PhD., Katedra európskych politík, lubica.rumanovska@gmail.com

 

Tajomník AS 
Ing. Valéria Magáthová, Dekanát Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, valeria.magathova@uniag.sk

 

Členovia za zamestnancov

Ing. Zuzana Bohátová, PhD., Centrum medzinárodných programov, zuzana.bohatova@uniag.sk

Ing. Monika Bumbalová, PhD., Katedra verejnej správy, monikabumbalova@hotmail.com

Ing. Norbert Floriš, Centrum medzinárodných programov,  noro.floris@gmail.com

Ing. Marián Kováčik, PhD., Katedra európskych politík, marian.kovacik@hotmail.com

 

Členovia za študentov

Ing. Ivana Lichnerová, lichnerova.ivana@centrum.sk

Bc. Alexandra Bartová, alex.sandricka@gmail.com

Bc. Barbora Klučková, barborka.kluckova@gmail.com

Daniela Valachová, dadka34@gmail.com