Akreditované študijné programy

ODBOR: EKONOMIKA A MANAŽMENT

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. Stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na II. Stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na III. Stupni štúdia

  • Integrovaný rozvoj vidieka

 

ODBOR: EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE VEDY

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment  - na akademický rok 2020/2021 sa prijímať študenti nebudú

Akreditované študijné programy na II. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment 

Akreditované študijné programy na III. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment - na akademický rok 2020/2021 sa prijímať študenti nebudú

Tlačivá prihlášok na štúdium