Akreditované študijné programy

ODBOR  3.3.5: Verejná správa a regionálny rozvoj

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. Stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na II. Stupni štúdia

  • Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
  • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na III. Stupni štúdia

  • Integrovaný rozvoj vidieka

 

ODBOR  4.3.3: ENVIROMENTÁLNY MANAŽMENT

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment 

Akreditované študijné programy na II. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment 

Akreditované študijné programy na III. Stupni štúdia

  • Environmentálny manažment

Tlačivá prihlášok na štúdium