Akreditované študijné programy

 

ODBOR: EKONÓMIA A MANAŽMENT

Študijné programy

Akreditované študijné programy na I. stupni štúdia

 • Regionálny rozvoj a politiky EÚ
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na II. stupni štúdia

 • Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie
 • Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia

 • Integrovaný rozvoj vidieka

 

Študijní poradcovia:

 • Pre študentov ŠP regionálny rozvoj a politiky EÚ: 
  doc. Ing. Ondrej Beňuš, PhD. 
  Ústav práva
  Tel.: 037/641 5075e-mail: ondrej.benus@uniag.sk
 • Pre študentov ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu:
  Ing. Michal Hrivnák, PhD. 
  Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka
  Tel.: 037/641 4565e-mail: michal.hrivnak@uniag.sk

 

Študijní poradcovia poskytujú poradenskú pomoc všetkých študentom príslušného študijného programu. Sú poradcami v otázkach štúdia, pri zostavovaní študijných plánov, objasňovanie princípov kreditového systému, pochopení a výklade študijného poriadku a ďalších vnútorných predpisov univerzity a jej fakúlt, pomáhajú študentom pri riešení praktických problémov spojených so štúdiom.

Tlačivá prihlášok na štúdium