Aktivity 2015

Publikácie členov JMO Centra Excelentnosti týkajúce sa pozemkového práva

  1. Legal Regulation of Direct Payments in EU and Slovak Republic in Programming Period 2014-2020 / Právna úprava priamych platieb v EÚ a Slovenskej republike v programovom období 2014-2020 Lucia Palšová / Pavol Schwarcz
  2. New Rules for Acquisition of Agricultural Land –  Case of Slovakia / Nové pravidlá pre nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôde – prípad Slovenska Jarmila Lazíková / Anna Bandlerová
  3. LAZÍKOVÁ, J. -- TAKÁČ, I. -- SCHWARCZ, P. -- BANDLEROVÁ, A. Agricultural land market in Slovakia economic and legal impacts of the law no. 140/2014 Coll. on the land acquisition. In Agricultural economics. Vol. 61, no. 8 (2015), s. 367--372. ISSN 0139-570X
  4. K pripravovanej novele zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy na Slovensku/ Katarína Dirgasová, Anna Bandlerová .In: Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja / Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja [1 CD-ROM (184 s.) .]. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015. -- ISBN 978-80-552-1309-5. -- p. 57-63, CD-ROM 
  5. Právne nástroje pre ochranu pôdy na Slovensku v programovom období 2014/ Palšová Lucia . In: Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja / Forward - Posúvame hranice vidieckeho a regionálneho rozvoja [1 CD-ROM (184 s.) .]. -- Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015. -- ISBN 978-80-552-1309-5. -- p. 144-151, CD-ROM 
  6. The current issues of agricultural land market in Slovakia = A mezőgazdasági földpiac aktuális kérdései Szlovákiában / Anna Bandlerová ... [et al.] . In: Economica. -- ISSN 1585-6216. -- Vol. 8. no. 4 (2015), 9. 71-76

Zákon c. 122/2015 Z.z.