Informácia o voľbách do senátu SPU

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 2. 7. 2014 prijal nasledovné uznesenie:

Na základe čl. 4 ods. 1 až 3 Zásad volieb do Akademického senátu SPU v Nitre vyhlasuje predseda AS SPU v Nitre voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU v Nitre a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre, ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre na deň 15. 10. 2014.

Písanie mien na chodníky? Staromódne. Je tu nová tradícia environmentalistov.

Ako už býva každoročným zvykom nielen na našej univerzite, študenti vyjadrujú radosť z udeleného titulu písaním svojich mien na chodníky v okolí internátov a samotnej univerzity. Akademická pôda sa tak pýši menami mladých inžinierov. Čerství absolventi Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja programu Environmentálneho manažérstva sa však rozhodli založiť úplne novú tradíciu.

S podporou dekanky prof. JUDr. Anny Bandlerovej, PhD. a riaditeľa botanickej záhrady Ing. Juraja Kubu, PhD. sme dňa 29. 5. 2014 v botanickej záhrade SPU zasadili strom – javor mliečny Acer platanoides ´Columnare´. Podnetom tejto aktivity bol hlavne význam stromu v živote človeka. Tie pre nás „vyrábajú“ životodarný kyslík a zo vzduchu odčerpávajú oxid uhličitý. Preto sú stromy označované ako „pľúca“ našej planéty a my – environmentalisti sme sa rozhodli urobiť prvý krok k zachraňovaniu Zeme.  Zároveň sme umiestnili plaketu s menným zoznamom čerstvých absolventov a uvedenými hodnotami vyprodukovaného kyslíka a  oxidu uhličitého. Túto tradíciu sme sa rozhodli zaviesť ako motiváciu pre ďalšie ročníky a vyjadriť tak originalitu, jedinečnosť a kreativitu mladých ľudí, ktorí ešte len začnú rozvíjať a využívať svoj potenciál. Súčasťou pamätného chodníka by malo byť aj budovanie pocitovej cesty, ktorá bude pozostávať z rôznych prírodných materiálov – kôra stromu, piesok, slama, kameň atď. čo človeku umožní ešte viac „cítiť“ prírodu.

Týmto by sme chceli vyzvať všetkých študentov, hlavne Environmentálneho manažérstva, aby sa každoročným sadením nového stromu postupne vytvorila alej, symbolizujúca „Zelenú univerzitu“. Dúfame, že táto akcia sa stane na našej fakulte tradičnou a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným a kompetentným za pomoc a podporu.

 

Ing. Patrícia Mariničová a Ing. Tomáš Kankula