Štipendiá francúzskej vlády 2020/2021

napísal (počet komentárov: 0)

Francúzsky inštitút informuje o možnosti získať štipendium francúzskej vlády na študijný alebo vedecký pobyt vo Francúzsku (v angličtine alebo vo francúzštine) s nástupom na pobyt od septembra 2020:

- 1. až 4. ročník vysokoškolského štúdia (Kofinancované štipendium 350 eur mesačne)
- 5. ročník vysokoškolského štúdia (Master 2 = 2. rok mgr. štúdia) – 700 eur mesačne
- Doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse) : 1060 eur mesačne
- Vedecko-výskumná stáž : 1704 eur mesačne

Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti v anglickom alebo francúzskom jazyku nájdete na  stránke: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Žiadosti je potrebné zaslať poštou na Oddelenie pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho inštitútu do 16. marca 2020

Martina Saganová
Oddelenie pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Sedlárska 7
812 83 Bratislava

Kontakt: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr 
             +421 2 59 34 77 41

 

Späť