Ako sa naše samosprávne kraje vyrovnali s novými výzvami? Vplyv regiónov na regionálne zdravotníctvo takmer po 20 rokoch.

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 27. marca 2024 sa na našej fakulte konala výberová prednáška pod názvom Ako sa naše samosprávne kraje vyrovnali s novými výzvami? Môžu regióny prispieť k ich lepšiemu fungovaniu?". Hlavným rečníkom bol Ing. Peter Bulla, PhD., riaditeľ expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu SR v Nitre, ktorý predstavil zhodnotenie nakladania s prenesenými kompetenciami štátu v oblasti zdravotníctva po takmer dvoch desaťročiach.

Prednáška poukázala na významnú problematiku zverenia majetku a personálu regionálnych nemocníc samosprávnym krajom, tzv. župám. Zistenia ukázali, že väčšina krajov tento majetok buď prenajala alebo ho vložila do obchodných spoločností, v ktorých sa stali menšinovými spoločníkmi bez možnosti rozhodovania a stratili tak kľúčovú pozíciu v zdravotnej politike regiónu. Len v dvoch samosprávnych krajoch sa vybrali ťažšou cestou, a to prostredníctvom príspevkových organizácií, zasahovať do zverených regionálnych nemocníc, čím si udržali vplyv v zdravotnej politike regiónu.

Prednáška bola nielen informatívna, ale aj interaktívna, čo študentom umožnilo lepšie pochopiť kompetencie samosprávnych krajov a ich potenciál v prospech regionálneho rozvoja.

Ísť späť