Výberová prednáška na tému "Ako uspieť vo virtuálnom svete"

napísal (počet komentárov: 0)

Téma: Ako uspieť  vo virtuálnom svete - výberová online prednáška.

Odborníci z nadnárodnej spoločnosti nám poradia – 1. Ako uspieť na video pohovore, 2. Ako si rozširovať vzdelanie vo virtuálnom svete a 3. Ako efektívne zvládať home office.

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a. s. Nové Zámky

Dátum a čas: 26. 11. 2021, 9:00 – 10:30 h

Online prenos: MS Teams

Link: https://lnk.sk/otjs

Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Ísť späť