Cena mesta Lučenec

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 28.8.2015 na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci konanom na Námestí Republiky v rámci Dní Mesta odovzdala primátorka mesta PhDr. Alexandra Pivková Cenu Mesta Lučenec Ing. Eve Balážovej, PhD. Toto významné ocenenie sa spravidla udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti a osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Cenu mesta dostala Ing. Eva Balážová, PhD., vedúca katedry verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre za rozvoj kultúrno-spoločenského života, za aktívnu prácu v komunálnej politike, za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec.

Eva Balážová je nositeľkou viacerých ocenení najmä za svoje občianske aktivity a pedagogickú činnosť. Pôsobí ako poslankyňa mesta Lučenec, predsedkyňa komisie MsZ pre regionálny rozvoj a je aj predsedkyňou Zboru pre občianske záležitosti. Z funkcie poslankyne vyplýva aj jej pôsobenie ako predsedkyne Dozornej rady a.s. SPOOL a a.s. Veolia Energy LC. Úspešne sa angažuje vo vedecko-výskumnej činnosti, je členkou pracovných skupín a poradných výborov ústredných orgánov štátu. Má vyše 250 vedeckých a odborných publikačných výstupov. Je medzinárodne certifikovaná trénerka finančného manažmentu samospráv a je dlhoročnou prezidentkou Asociácie komunálnych ekonómov SR.

Späť